ID & Körkortsfoto

  • Ingen tidsbokning
  • Bilderna direkt
  • Skurna i rätt storlek

 Körkortsfoto

När ditt körkort behöver förnyas kan vi hjälpa dig med att utfärda godkänt foto. Har ni med er förnyelsepapperet hjälper vi dig att klistra dit bilden.

ID-foto

Bild till ID-kort, internationellt körkort, taxilegitimation, handikapptillstånd, parkeringstillstånd, färdtjänst, mm.

Visumfoto

Beroende på vilket land du vill besöka är det olika krav på hur visumfotot ska se ut. Vi hjälper dig med med fotografiet för din visumansökan. För mer information om respektive lands viseringsregler, kontakta ambassaden.

Utländskt pass

Bild för utländskt pass. Bild för svenskt pass tar Polisen i samband med ansökan om nytt pass.